Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego

6.2_1

EFS_Samorzad_kolor-PL_1

Wspieranie aktywności zawodowej – edycja III

CENTRUM KSZTAŁCENIA LIDER realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

"Aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego poprzez staże , szkolenia i kursy."

Dofinansowanie projektu z UE: 416 434,19 PLN

Realizacja projektu potrwa w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020'

W ramach Projektu oferujemy Bezpłatne kursy:

 • kurs komputerowy  około 100 h (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys. 8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia)
 • język angielski/niemiecki  około 100 h (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys.8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia)

 


Kursy zawodowe
 (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys.8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia) - liczba godzin zależy od rodzaju kursu

 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • kurs pracownika do spraw rachunkowości i księgowości
 • brukarz
 • magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 • operator koparko-ładowarki
 • pracownik ochrony
 • lub inne po uzgodnieniu

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje z tego tytułu STYPENDIUM!!

oraz możliwość otrzymania 3 miesięcznego stażu z wynagrodzeniem ! (liczba staży ograniczona)

Kto może skorzystać:

 • osoby zamieszkujące na terenie powiatu gnieźnieńskiego
 • osoby w wieku 30+
 • osoby bezrobotne (rejestracja w Urzędzie Pracy NIE jest wymagana)
 • osoby pracujące na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych
 • pracujące ubogie

ZAPISY:   Biuro Projektu:

Szkoła Języków Obcych Freedom School
ul. Dąbrówki 8, 62-200 Gniezno

Zadzwoń do nas:
61 426 39 43   lub   536 555 200

Dokumenty rekrutacyjne:

(wkrótce do pobrania)