Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego

EFS_Samorzad_kolor-PL_1

6.2_1

EFS_Samorzad_kolor-PL_1

Wspieranie aktywności zawodowej – edycja III

CENTRUM KSZTAŁCENIA LIDER realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

"Aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego poprzez staże , szkolenia i kursy."

Wartość Projektu wynosi 416 434,19 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków UE:  353 969,06 PLN

Celem Projektu jest wzrost kompetencji i doświadczeń zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo oraz innych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tym samym zwiększając ich aktywność na rynku pracy bądź poprawy sytuacji na rynku pracy i poziomu  zatrudnienia osób  powyżej 29 roku życia.

Realizator Projektu planuje że:

 • minimum 45 osób (w tym minimum 25 kobiet) uzyska kwalifikacje zawodowe
 • minium 20 osób (w tym minimum 15 kobiet) podejmie pracę
 • 50 osób (w tym minimum 27 kobiet) otrzyma wsparcie z zakresu poradnictwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz zostanie dla nich opracowany Indywidualny Plan Działania

Realizacja Projektu potrwa w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 lipca 2021'

W ramach Projektu oferujemy Bezpłatne kursy:

 • kurs komputerowy  około 100 h (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys. 8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia)
 • język angielski/niemiecki  około 100 h (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys.8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia)

 


Kursy zawodowe
 (za udział w kursie wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wys.8,71 PLN super brutto za każdą odbytą godzinę szkolenia) - liczba godzin zależy od rodzaju kursu

 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • kurs pracownika do spraw rachunkowości i księgowości
 • brukarz
 • magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 • operator koparko-ładowarki
 • pracownik ochrony
 • lub inne po uzgodnieniu

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje z tego tytułu STYPENDIUM!!

oraz możliwość otrzymania 3 miesięcznego stażu z wynagrodzeniem ! (liczba staży ograniczona)

Kto może skorzystać:

 • osoby zamieszkujące na terenie powiatu gnieźnieńskiego
 • osoby w wieku 30+
 • osoby bezrobotne (rejestracja w Urzędzie Pracy NIE jest wymagana)
 • osoby pracujące na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych
 • pracujące ubogie

ZAPISY:   Biuro Projektu:

Szkoła Języków Obcych Freedom School
ul. Dąbrówki 8, 62-200 Gniezno

Zadzwoń do nas:
61 426 39 43   lub   536 555 200

Dokumenty rekrutacyjne:

Owiadczenie_uczestnika_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

DEKLARACJA_ZGOSZENIOWA-622018 UMOWA_Z_UP_622018

Regulamin_projektu_62_-2018

oświadczenie_o_zgodzie_na_wizerunek

owiadczenie_o_niskich_kwalifikacjach622018docx

Harmonogramy zajęć:

Harmonogram kursy zawodowe

Harmonogram kursy zawodowe

Harmonogram-Kursy językowe-6.2.2018-Zestawienie -angielski gr 6i7

Harmonogram-Kursy językowe-6.2.2018

Harmonogram-Kursy komputerowy -6.2.2018