Wspieranie aktywności zawodowej

6.2_1

EFS_Samorzad_kolor

CENTRUM KSZTAŁCENIA LIDER realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Aktywizacja zawodowa na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego, poprzez staże, szkolenia i kursy.

Dofinansowanie projektu z UE: 507 288,95

Bezpłatne kursy zawodowe:

 • Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego
 • Kurs sprzedawcy z obsługą kas i terminali płatniczych z fakturowaniem
 • Kurs kierowca samochodu ciężarowego(kat.C)
 • Kurs specjalista ds. kadr i płac z obsługą programu płatnik i symfonia
 • Kurs operatora koparko – ładowarki
 • Kurs opiekuna osób starszych i dzieci
 • Kurs języka angielskiego/niemieckiego
 • Doradztwo zawodowe z określeniem IPD

Możliwość otrzymania 3 miesięcznego stażu z wynagrodzeniem !

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje z tego tytułu STYPENDIUM!!

Kto może skorzystać:

osoby zamieszkujące na terenie powiatów:

gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego

 • w wieku 30+
 • bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane  w Urzędzie Pracy)
 • bierne zawodowo, w tym uczące się lub kształcące się

Nabór IV edycji trwa!        

ZAPISY: BIURO PROJEKTU: SZKOŁA JĘZYKÓW OBYCH FREEDOM SCHOOL UL. WARSZAWSKA 28, 62-200 GNIEZNO, TEL. 61 426 39 43 lub 536 555 200

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu 6.2 (2)-1
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA-6.2
oświadczenie dot. przet.danych-6.2
oświadczenie o niskich kwalifikacjach
oświadczenie o osobie bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy
oświadczenie o statucie osoby biernej zawodowo
oświadczenie o zam. na obszarach wiejskich