strona testowa

Zapraszamy na szkolenie dzięki któremu: Otrzymasz zaświadczenie o zdobyciu kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów specjalista ds. wynagrodzeń oraz specjalista ds. kadr (wg klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kody zawodów: 242310 i 242307)).

Podczas szkolenia:   

  • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczącą pracy w działach kadr i płac.
  • Poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, cywilnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń.
  • Nauczysz się obsługi programu Płatnik a także programu Symfonia - moduł kadry i płace.
  • Otrzymasz zaświadczenie o zdobyciu kwalifikacji zawodowych.