Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo

18 i 19 czerwca 2016 r.

Afazj_4

Liczba godzin: 16

Prowadząca: dr Marlena Kurowska

Miejsce szkolenia: Gniezno, ul. Warszawska 28

Sala nr 06

Koszt 350 zł.

Zgłoszenie na szkolenie - formularz zgłoszeniowy     FORMULARZ IKONA

Rezerwacja miejsca po uiszczeniu opłaty wpisowej 100 zł (na poczet wartości szkolenia)

Dane do przelewu: 

Centrum Kształcenia Lider

ul. Warszawska 28, 62-200 Gniezno

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz data szkolenia

92 1940 1076 3035 9691 0000 0000

Program Szkolenia:

  1. Wyjaśnienie terminologii (afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; niedokształcenie mowy  o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, alalia; SLI, opóźnienie rozwoju mowy, proste opóźnienie rozwoju mowy). (2 godziny)
  1. Przedstawienie patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa). (1,5 godziny)
  1. Proces diagnozowania dzieci z dysfunkcjami mózgowymi – Badania eksperymentalne: Całościowe badanie logopedyczne opracowane przez Emilutę-Rozya;  AFA-Skala opracowana przez  A. Paluch, E. Drewniak, L. Mikosza (1,5 godziny).
  1. Prezentacja filmów DVD z zarejestrowanym badaniem logopedycznym dzieci – omówienie wykorzystanych w badaniu prób, sposobów badania,  charakterystycznych zachowań (językowych i pozajęzykowych) dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji (pochodzenia korowego) (5 godzin).
  1. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych.(1 godzina)
  1. Organizacja procesu usprawniania – zasady doboru materiału językowego, prezentacja ćwiczeń i metod pracy terapeutycznej. Przedstawienie filmów DVD- przykłady ćwiczeń.(5 godzin)

Jako placówka kształcenia ustawicznego wystawiamy certyfikaty na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)