dr Beata Urbaniak

- superwizor Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

- dyrektor Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego La Familia

Beata Urbaniak uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki po obronie pracy naukowej dotyczącej praktycznych aspektów pracy z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi  noszącej tytuł: Skuteczność stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem i uzyskaniu wyróżnienia obu recenzentów, Prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz oraz Prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego.

Od 2002 dr B.Urbaniak ściśle współpracuje z koordynatorem ds. autyzmu w Berlinie dr Britą Schirmer, dzięki której miała możliwość zapoznania się z systemem opieki, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Niemczech. Prowadzi również szkolenia dla rodziców, terapeutów, nauczycieli, studentów z Niemiec oraz rozpowszechnia na konferencjach wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autystycznego oraz skutecznych sposobów pracy (15 konferencji międzynarodowych)

Od czerwca 2011 współpracuje z rodzicami oraz profesjonalistami zajmującymi się terapią dzieci z autyzmem na terenie Austrii, a od 2013 roku również na terenie Francji. Prowadziła również cykl praktycznych szkoleń dla nauczycieli z Austrii i Słowacji, które odbywały się w ramach projektu unijnego ACE.