dr Jacek Kozłowski

Jacek Kozłowski ukończył studia psychologiczne i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, z którym przez blisko 20 lat był związany również zawodowo. Obecnie prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i słuchaczy studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dr Kozłowski rozwijał pracując na stanowisku nauczyciela-terapeuty, a następnie superwizora w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, organizując i nadzorując Projekt Wczesnej Interwencji przy Instytucie Psychologii UG, uczestnicząc w licznych stażach zagranicznych (m.in. w Bleiker behandingssenter oraz Tidlig Intervensjons-Prosjektet i Oslo w Norwegii, w Kennedy Krieger Institute i Children’s Seashore House w USA), a także będąc stypendystą The Research Council of Norway w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Oslo.  W 2000 roku dr Kozłowski był założycielem, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej (obecnie Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej). Był także organizatorem, a w latach 2006-2008 kierownikiem studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na Uniwersytecie Gdańskim, na których obecnie prowadzi dwa kursy oraz seminarium dyplomowe. Dr Jacek Kozłowski jest autorem publikacji poświęconych edukacji i terapii dzieci z autyzmem, był także członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma European Journal of Behavior Analysis.