Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów

5 – 6 marzec 2016

Logopedia_3

Liczba godzin: 18

Prowadząca: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Koszt 440 zł.

Zgłoszenie na szkolenie - formularz zgłoszeniowy     FORMULARZ IKONA

Rezerwacja miejsca po uiszczeniu opłaty wpisowej 100 zł (na poczet wartości szkolenia).

Pozostała kwota najpóźniej do dnia 19.02.2016.

Dane do przelewu: 

Centrum Kształcenia Lider

ul. Warszawska 28, 62-200 Gniezno

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz data szkolenia

92 1940 1076 3035 9691 0000 0000

Program Szkolenia:

 1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
 2. Mity na temat dyslalii.
 3. Fonem a głoska.
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
 • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
 • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
 1. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
 2. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
 • Procedura a metoda i strategia.
 • Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
 • Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
 • Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.
 1. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
 2. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
 • Konstruowanie przedpola artykulacji.
 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 • Polaryzacja głoski.
 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

Jako placówka kształcenia ustawicznego wystawiamy certyfikaty na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

BAZA NOCLEGOWA