Małgorzata Marszałek – biogram

Małgorzata Marszałek

            Certyfikowany terapeuta i superwizor  behawioralny. Superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Z tą placówką jest związana od początku jej istnienia, tj. od 1991r. Od 1990 roku pracuje również  na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, którego jest członkiem założycielem, a obecnie sekretarzem i superwizorem w ramach realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracę zawodową i przygodę z autyzmem rozpoczęła jeszcze jako wolontariusz będąc studentką pedagogiki specjalnej (Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu Gdańskiego, w 1989 roku.

            W ciągu swojej wieloletniej praktyki zawodowej w SORW dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku prowadziła zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od 3 lat aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli SORW w Gdańsku pracujących z osobami z autyzmem, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych. Za swój profesjonalizm wielokrotnie została wyróżniona nagrodami z okazji Święta Edukacji Narodowej (między innymi w latach: 2004, 2008, 2010, 2011, 2012), a w roku 2006 nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

            Stale doskonali swój warsztat pracy i wiedzę na temat autyzmu biorąc udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach w kraju, także jako prelegent (między innymi w: Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Krakowie, Tczewie, Poznaniu, Morągu, Zabrzu, Rypinie). Zdobytą wiedzą od paru lat dzieli się z innymi prowadząc liczne szkolenia i wykłady, m.in.: trzystopniowe szkolenia z terapii behawioralnej organizowane przez Centrum Kształcenia Lider, SPOA i Poradnię RUBIKON, szkolenia Rad Pedagogicznych, wykłady na studiach podyplomowych na temat całościowych zaburzeń rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz wielu kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli (organizowanych przez Oświatę Lingwistę oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej).

            Od 2007 roku prowadzi diagnozy i konsultacje dla rodziców, wcześniej w ramach funkcjonowania punktu diagnostyczno-konsultacyjnego przy SPOA, a obecnie (od maja 2011r.) w niepublicznej Poradni RUBIKON. Superwizoruje nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu nie tylko w Gdańsku, ale także w Grudziądzu, Kwidzynie, Gdyni, Tczewie oraz Wejherowie.

            Współautorka artykułu  “The theory of mind – attempting to explain deficits in social skills among people with autism spectrum disorders” („Teoria umysłu jako jedna z koncepcji wyjaśniających deficyty w zakresie umiejętności społecznych u osób ze spektrum autyzmu”) opublikowanego w „Postępach nauk medycznych” („Progres in Medicine”) oraz współautorka trzech wydanych przez Wydawnictwo HARMONIA publikacji przeznaczonych dla rodziców, nauczycieli i terapeutów „Uczę się rozumieć innym. Emocje i gesty”, „Uczę się rozumieć innych. Patrzenie i wskazywanie” oraz „Uczę się rozumieć innych. Myślenie i mówienie”.

→powrót do strony szkolenia