Terapia behawioralna dzieci z autyzmem wg Stosowanej Analizy Zachowania.

7-9 października i 18-20 listopada

behavioral_3

 

7-9 października i 18-20 listopada

piątek 16-19.00

sobota 9-18.00

niedziela 9-16.00

3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w wymiarze 45 godzin dydaktycznych

(dotyczący terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o terapię behawioralną)

Osoba prowadząca: Małgorzata Marszałek   → sylwetka trenera

 Uwaga! Rezerwacja miejsc trwa tylko do 15 marca!

→ wypełnij formularz zgłoszeniowy  FORMULARZ IKONA

          Szkolenie adresowane jest do:

 • rad pedagogicznych szkół specjalnych, masowych oraz integracyjnych;
 • nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, logopedów, psychologów oraz rodziców zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z autyzmem;
 • osób ubiegających się o tytuł zawodowego terapeuty behawioralnego.

Tematyka:

I blok kursu:

 • podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania
 • charakterystyka osób z autyzmem z uwzględnieniem teorii umysłu
 • diagnoza i ocena poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 • budowanie systemu motywacyjnego (rozkład wzmocnień, nagrody bezpośrednie i odroczone, kontrakty behawioralne, wycofywanie systemu wzmocnień)
 • wykorzystanie wiedzy dotyczącej paradygmatu Pawłowa i Skinnera w uczeniu dzieci z autyzmem
 • charakterystyka trudnych zachowań oraz analiza funkcjonalna
 • aspekty etyczne terapii behawioralnej

II blok kursu:

 • sposoby redukcji trudnych zachowań
 • opracowywanie programów redukcji trudnych zachowań
 • metody pracy z dziećmi z autyzmem (plany aktywności, metoda wyodrębnionych prób, uczenie incydentalne, metoda skryptów i ich wycofywania)
 • budowanie programów edukacyjnych (zbieranie danych, planowanie generalizacji, dzielenie zachowania docelowego na kroki)
 • rodzaje podpowiedzi oraz zasady ich wycofywania
 • budowanie programów rozwijających zachowania społeczne z uwzględnieniem teorii umysłu
 • integracja dzieci z autyzmem w grupie dzieci typowo rozwijających się (rola nauczyciela cienia)

Koszt szkolenia - 950 zł od osoby za cały cykl szkoleniowy.

Rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty wpisowej.

wypełnij formularz zgłoszeniowy → FORMULARZ IKONA

Opłata wpisowa wynosi 100 zł (na poczet wartości szkolenia).

Pozostała kwota powinna zostać wpłacona najpóźniej do dnia 21 września.

Po indywidualnym uzgodnieniu istnieje możliwość zapłaty w ratach.

Dane do przelewu:

Centrum Kształcenia Lider

ul. Warszawska 28, 62-200 Gniezno

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz data szkolenia

92 1940 1076 3035 9691 0000 0000

 BAZA NOCLEGOWA