Wczesna Interwencja Logopedyczna

28 i 29 listopada 2015

wczesna interwencja logopedyczna_2

Liczba godzin: 18

Prowadząca: Dr n.hum. Elżbieta Stecko

Miejscowość: Poznań

Koszt 440 zł.

Zgłoszenie na szkolenie - formularz zgłoszeniowy     FORMULARZ IKONA

Rezerwacja miejsca po uiszczeniu opłaty wpisowej 100 zł (na poczet wartości szkolenia)

Dane do przelewu: 

Centrum Kształcenia Lider

ul. Warszawska 28, 62-200 Gniezno

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz data szkolenia

51 9068 0003 0000 0000 0070 8778

Program Szkolenia:

I. Wpływ czynników endo i egzogennych na rozwój dziecka w okresie prenatalnym.

II. Rozwój dziecka w okresie prenatalnym w aspekcie przygotowania do porozumiewania się językowego.

1.    Anatomiczny.

2.    Funkcji neuromięśniowych.

3.    Sensoryczny.

III. Ocena logopedyczna noworodka.

1.    Znaczenie warunków anatomicznych.

2.    Funkcji fizjologicznych podstawowych dla rozwoju mowy.

3.    Norma a patologia.

4.    Wczesna interwencja logopedyczna w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

IV. Rozwój czynności pokarmowych, oddechowych i ruchowych, ważnych dla mowy.

V. Rozwój komunikacji, języka i mowy u dzieci w okresie 0-2 r.ż.

1.    Prawidłowy.

2.    Opóźniony, nieprawidłowy, zaburzony.

VI. Sposoby i metody:

1.    Wczesnego wspomagania rozwoju.

2.    Rehabilitacji logopedycznej.

3.    Zajęcia praktyczne +/- 5 h

Jako placówka kształcenia ustawicznego wystawiamy certyfikaty na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)