Dr n.hum. Elżbieta Stecko

  • Adiunkt w Zakładzie Fonetyki i Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Doświadczona specjalistka Centrum Zdrowia Dziecka, prowadzi też zajęcia w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych
  • Wieloletnia konsultantka ds. logopedii w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN
  • Przewodnicząca Wojewódzkiej komisji ds. stopni specjalizacji z zakresu logopedii przy ODN
  • W 2003 roku powołała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Podyplomowe Studia Neurologopedii, których została kierownikiem. Należy zaznaczyć, że opracowany przez Nią program tych studiów, jako jedyny w Polsce obejmuje tematykę małego dziecka okresu noworodkowego.