Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w aspekcie oddziaływań interdyscyplinarnych.

5 – 6 wrzesień 2015

 wspomaganie rozwoju dziecka_2

Liczba godzin: 15

Koszt: 370 zł

Prowadzący:

Renata Zygan – oligofrenopegagog i tyflopedagog, certyfikowany terapeuta psychomotoryki, wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie

Monika Waśkowicz – fizjoterapeuta, pedagog przedszkolny, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany terapeuta psychomotoryki, wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w wiedzę dotyczącą organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego nieprawidłowym rozwojem. Słuchacze poznają metody diagnozowania rozwoju małego dziecka, wybrane metody terapii oraz nabędą umiejętności prowadzenia zajęć usprawniających rozwój dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Poznają zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych oraz oceny skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Zgłoszenie na szkolenie - formularz zgłoszeniowy   FORMULARZ IKONA

 

Rezerwacja miejsca po uiszczeniu opłaty wpisowej 100 zł (na poczet wartości szkolenia)

Dane do przelewu: 

Centrum Kształcenia Lider

ul. Warszawska 28, 62-200 Gniezno

tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz data szkolenia

51 9068 0003 0000 0000 0070 8778

Program Szkolenia:

 1. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju - podstawy prawne, standardy.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka.
 3. Ocena rozwoju małego dziecka w aspekcie diagnozy rozwojowej, funkcjonalnej oraz nozologicznej.
 4. Diagnoza oraz wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dzieci:
 • z obniżonym rozwojem intelektualnym lub upośledzonych umysłowo
 • słabo słyszących i niesłyszących
 • słabo widzących i niewidomych
 • niepełnosprawnych ruchowo
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD)
 • z zaburzeniami mowy i komunikacji
 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.
 1. Współpraca z rodzicami i wspomaganie rodziny dziecka niepełnosprawnego.
 2. Zasady konstruowania interdyscyplinarnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

BAZA NOCLEGOWA